Zpráva ze zasedání KM OFS ze dne 17.5.2021 (vloženo: 25.5.2021 13:20)

První ustavující schůze komise mládeže...

KOMISE MLÁDEŽE OFS TU
Zápis ze schůze
Schůze č.: 1
Datum: 17. 05. 2021
Místo: stadion pod Hankovým domem, Dvůr Králové nad Labem
 
Přítomni: Ježek Stanislav, Růžička Michal, Matějka Pavel, Zahálka Aleš,
Marel Jiří, Hažer Martin, Fuchsová Dita, Menzelová Věra, Pilný Marek
 
Omluveni: Říha Jiří, Navrátil Tomáš, Knapík Marek, Pleva Jaroslav
 
Program:
1) Úvodní slovo Stanislava Ježka a Marka Pilného (předseda komise mládeže, předseda OFS Tu).
 
2) Představení nového okresního GTM – Aleš Zahálka.
 
3) Okresní výběry
a. Trenérské obsazení
U9 Knapík Marek xxxxxxxxxxx
U10 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
U11 Hažer Martin Daniel Jakub Ježek Stanislav
U12 Marel Jiří Růžička Michal
WU11 Fuchsová Dita Menzelová Věra
WU13 Fuchsová Dita Menzelová Věra
 
b. WU9 – nový výběr dívek, diskuze. Případné trenérské obsazení bude stejné, jako u
starších dívčích kategorií. Výběr pouze v našem okrese a pro lepší podchycení dívek pro starší výběry.
 
c. U15 – nový výběr chlapců, diskuze. Od kategorie U12 není žádný okresní výběr chlapců (pouze
krajské výběry). Tento výběr by mohl být další novou motivací pro chlapce této věkové kategorie v
našem okrese. Výběr by měl tréninkové srazy a přátelská utkání. Trenérské obsazení?
 
d. Od nové sezóny 21/22 by měl fungovat výběr chlapců U17 – trenérem tohoto výběru na OFS Tu
bude Aleš Zahálka.
 
e. Akce výběrů = srazy, přátelská utkání, turnaje v sezóně 21/22. Viz. předběžný návrh akcí připravený
krajskou komisí mládeže.
 
f. Trenéři každého výběru sestavují nominaci hráčů k turnaji či jiné akci. Důležitá je komunikace s
klubem a rodiči. Nominaci je nutné sestavit vždy minimálně 5 dnů předem a poslat ji předsedovi
OFS ke zveřejnění.
 
4) Kompetence členů komise mládeže:
a. Říha Jiří - trenésko-metodická činnost zaměřená na trenéry mládeže
 
b. Navrátil Tomáš - návaznost komise mládeže OFS Tu na krajskou komisi mládeže
 
c. Zahálka Aleš - GTM, využít na plno jeho možností a zkušeností pro podporu rozvoje fotbalu na
okrese Tu
 
Úkoly do konce června:
1. Okresní výběry
a. Doplnit trenérské posty k výběrům U9, U10, U17. U každého výběru je nutná minimálně trenérská
dvojice.
 
b. Nový výběr U15 – zajistit trenérské obsazení.
 
Sepsal:
Stanislav Ježek