Zápis z jednání VV OFS z 29.3.2021 (vloženo: 29.3.2021 10:25)

Zápis č.2

Zápis č.2 ze zasedání Výkonného výboru OFS Trutnov dne 29.března 2021

 

Přítomen: Pilný, Hrubeš, Ježek, Kafka, Kotyk, Šiling, Štěpař – hlasování probíhalo per-rollam

Nepřítomen: -

Omluven: -

Host:  -

 

  1. VV OFS rozhodl (7 – 0 – 0) o podání písemné kandidatury p.Václava Andrejse na funkci

předsedy VV Královéhradeckého KFS (o dalších kandidaturách rozhodnuto na VV č.1).

 

  1. VV OFS rozhodl (7 – 0 – 0) o vyslání delegátů na VH KKFS dne 9.dubna 2021. Jsou jimi

členové VV OFS pp.Kafka, Kotyk, Pilný, Šiling, Štěpař.

 

Za VV OFS Trutnov

Marek Pilný

předseda VV OFS Trutnov