Výzva k podávání žádostí o podporu (vloženo: 4.10.2018 15:03)

Zajímavá dotace pro kluby s hráči od 6 do 23 let, více v článku

Výzva k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Výzvu k podávání žádostí o neinvestiční dotace na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot.

Od 8. října bude spuštěn IS-SPORT (https://is-sport.msmt.cz/) pro podávání žádostí, nejzazším termínem pro podání žádosti ve Výzvě MŮJ KLUB 2019 je 31. října 2018.

Podrobnosti včetně základních podmínek Výzvy najdete níže v přiloženém dokumentu.

https://facr.fotbal.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-o-neinvesticni-dotace-na-podporu-sportovnich-klubu/a8727