UMT pro kluby OFS Trutnov (hřiště v Trutnově a ve Vrchlabí) (vloženo: 21.11.2018 08:07)

Aktuální k 28.1.2019, 15:15hod. OFS Trutnov, jak je již dobrým zvykem, zakoupilo pro kluby několik termínů pro přípravná utkání v zimním období ročníku 2018/2019...

Níže seznam termínů na UMT v Trutnově a ve Vrchlabí (16.2.-17.3.2019)
 

Některá pravidla rezervace:

 - každý klub si může vybrat jednu rezervaci pro družstvo dospělých
(nejlépe nahlásit s již domluveným soupeřem)- v případě rezervace bez
soupeře bude držena pouze 3 dny
 
- soupeřem by měl být klub z území OFS Trutnov
 
 - přednost má ten, kdo si dřív zamluví termín (konečné rozhodnutí
je na straně OFS, přednost platí pro kluby okresních soutěží)
 
 - pronájem je ZDARMA, hradí OFS (v případě nesehrání utkání oba kluby
společně uhradí vzniklou škodu - pronájem)
 
 - nebudou-li termíny zcela využity, budou další kola nabídek - 5.12.2018
začalo 2.kolo možnosti rezervace
 
 - pro utkání hraná na UMT Trutnov bude hlavního rozhodčího delegovat KR OFS
(odměna 300,-Kč, hradí oba kluby společně)
 
 - rezervace na sekretar@ofstrutnov.com či 724 012 292