UMT pro kluby OFS Trutnov (hřiště Trutnov a Vrchlabí) (vloženo: 27.11.2017 14:49)

Aktuální k 2.1.2018, 6:50hod. OFS Trutnov, jak je již dobrým zvykem, zakoupilo pro kluby několik termínů pro přípravná utkání v zimním období ročníku 2017/2018...

Níže seznam termínů na UMT v Trutnově a ve Vrchlabí (17.2.-25.3.2017).
 

 - přednost má ten, kdo si dřív zamluví termín (konečné rozhodnutí 

je na straně OFS)

 - pronájem je ZDARMA, hradí OFS (v případě nesehrání utkání oba kluby

společně uhradí vzniklou škodu - pronájem)

 - nebudou-li termíny zcela využity, budou další kola nabídek 

 - pro utkání hraná na UMT Trutnov bude hlavního rozhodčího delegovat KR OFS

(odměna 300,-Kč, hradí oba kluby společně)

 - rezervace na sekretar@ofstrutnov.com či 724 012 292