Školení Trenér licence C 2019 (vloženo: 9.9.2019 17:05)

OFS Trutnov pořádá školení nových trenérů

FAČR ve spolupráci s TMK Královehradeckého KFS a OFS Trutnov pořádá školení trenérů C - licence

Délka studia C - licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové tréninkové jednotky nad rámec dvoudenního bloku výuky.

Lokality teoretické výuky: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 2

Lokalita praktické výuky: ZŠ, Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 2

Blok výuky: sobota 23.11.2019 (8.00 - 18.00 hodin), neděle 24.11.2019 (8.00 - 18.00 hodin)

Ještě před zahájením dvoudenního školení proběhnou ukázkové tréninky, které jsou součástí vzdělávacího kurzu. Termín a začátek TJ bude upřesněn přihlášeným účastníkům.

Výuka bude zahájena v sobotu 23.11.2019 v 8.15 ve výukových prostorách ZŠ Mládežnická Trutnov. Prezence 7.45 - 8.00h

Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní materiál apod.). Platba kurzovného probíhá převodem IHNED se zasláním přihlášky na účet OFS Trutnov, č. 1070316560207/0100, v poznámce platby uveďte jméno přihlášeného a rodné číslo.  Uzávěrka přihlášek je 15.11.2019.

Vyplněné přihlášky posílejte na adresu: sekretar@ofstrutnov.com (pro zaslání přihlášky pošlete na email žádost)

nebo zkopírujte pod touto zpávou)

Uchazeči o studium si sebou na kurz přinesou

• občanský průkaz (pas)

• potvrzení o zaplacení kursovného

• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý) 

• fotografii pasového formátu

• tréninkové oblečení a obuv (praktická část proběhne celá v tělocvičně)

Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader!  https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog  (Lze splnit i v průběhu kurzu)

Za OFS Trutnov                                                                                                         Za TMK KKFS     

Marek Pilný                                                                                                               Jan Míl

Předseda VV OFS Trutnov                                                                                      PTM KKFS

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na školení Trenér licence C - OFS Trutnov

sobota 23.11.2019 - neděle 24.11.2019, Trutnov

 

Jméno a příjmení:               ………………………………………………………………………………………………………………

 

Adresa:                               ………………………………………………………………………………………………………………

 

Telefon:                             ………………………………………………………………………………………………………………

 

E-mail:                                ………………………………………………………………………………………………………………

 

Datum narození:               ………………………………………………………………………………………………………………

 

Rodné číslo:                      ………………………………………………………………………………………………………………

 

Přihláška za klub (v případě, že se nehlásíte za klub, nechte nevyplněné): ………………………………..

 

Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní materiál, apod.). Platba kurzovného probíhá převodem IHNED se zasláním přihlášky na účet OFS Trutnov, č. 1070316560207/0100, v poznámce platby uveďte jméno přihlášeného a rodné číslo.  Uzávěrka přihlášek je 15.11.2019.

Vyplněné přihlášky posílejte na adresu: sekretar@ofstrutnov.com

 

Za OFS Trutnov

Marek Pilný

Předseda VV OFS Trutnov