Řádné zasedání STK a DK z 7.11.2019 (vloženo: 7.11.2019 18:16)

Z komisí OFS...

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 7.11.2019

STK OFS po šetření a vyjádření klubu Sokol Malé Svatoňovice došla k závěru, že klub Sokol Malé Svatoňovice se provinil proti SŘ §7/1H (nastoupí-li hráč neoprávněně k soutěžnímu utkání) v utkáních OS 3.třídy mužů (ročník 2018/2019) ve dnech 11.5.2019 A2A2105 Radvanice – M.Svatoňovice, 26.5.2019 A2A2304 M. Svatoňovice – Libotov a 9.6.2019 A2A0503 Bohuslavice – M. Svatoňovice. Klub nechal nastoupit osobu (nečlena FAČR) na cizí jméno a ID. STK předává případ k dořešení do DK OFS.

Začátek jarní části soutěží OFS Trutnov v kategoriích mužů bude 28.3.2020. Termínová listina bude zveřejněna v brzké době po uzavření podzimní části ročníku 2019/2020.

 

Řádné zasedání DK OFS Trutnov ze dne 31.10.2019

Zeman Miroslav – ID 91081056 – (Rudník)                                      6SUN od 3.11.2019             DŘ § 45/1

Hloušek Milan – ID 93031372 – (Rudník – vedoucí družstva)          6SUN od 3.11.2019             DŘ § 45/1, peněžitá pokuta 2.000,-Kč (DŘ § 20/8)

Čáp David – ID 96040864 – (Rudník)                                                2SUN od 3.11.2019             DŘ § 44/1

Procinger Milan – ID 94121630 – (Volanov)                                     1SUN od 3.11.2019             DŘ § 46/1

Křížek Oldřich – ID 74021003 – (Bohuslavice)                                  1SUN od 4.11.2019             DŘ § 46/1

Kubeček Filip – ID 94070898 – (Rtyně) - zahájeno discipl. řízení, činnost pozastavena             DŘ § 81/1

Pecold Marek – ID 93090400 – (Rudník) - zahájeno discipl. řízení, činnost není zastavena DŘ § 81/1

DK OFS trestá klub So Malé Svatoňovice peněžitou pokutou 8.000,-Kč dle DŘ § 69/1E, DŘ § 20/2E

Hanák Jan – ID 82071449 – (M.Svatoňovice)           zákaz výkonu funkce vedoucího družstva nepodmíněně do 30.6.2020                                                                                                         DŘ § 50/3 Králíček Filip – ID 91061604 – (M.Svatoňovice)            zákaz výkonu funkce vedoucího družstva nepodmíněně do 30.6.2020                                                                                                    DŘ § 50/3

Rozhodčí Kriegler Pavel (ID 80091607) se písemně a podrobně vyjádří pro DK OFS do 13.11.2019 ke všem skutečnostem, týkajících se vyloučení hráče hostí, které se událi po utkání A1A1303 FK Mostek – TJ Baník Rtyně.

A1A1304 SK Hajnice – TJ Rudník – hostující klub TJ Rudník se písemně a podrobně vyjádří pro DK OFS do 13.112019 k situacím, týkajících se výroků a chování hráče Marka Pecolda (ID 93090400) po skončení utkání, uvedených rozhodčím v zápise o utkání.

Oficiální zprávy OFS Trutnov (STK, DK, KM atd.) jsou zveřejňovány na www.fotbal.cz (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303), odkaz „Úřední deska“ a na www.ofstrutnov.com.

Poučení:

Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle § 104 a dalších částí DŘ