Řádné zasedání STK a DK z 31.10.2019 (vloženo: 31.10.2019 17:18)

Z komisí OFS...

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 31.10.2019

VV OFS Trutnov připomíná, že ve dnech 23.-24.11.2019 proběhne školení nových trenérů

„Trenér licence C“. Přihlášku lze stáhnout ze stejnojmenného článku na stránkách www.ofstrutnov.com nebo si o ni napsat na sekretar@ofstrutnov.com . Uzávěrka přihlášek je do 15.11.2019 - přesto případné zájemce žádáme, aby se přihlásili s předstihem, abychom mohli v případě nedostatečného počtu přihlášených školení včas zrušit.

STK OFS žádá klub Sokol Malé Svatoňovice o vyjádření se k nastoupení hráče Gregor Ondřej (ID 96061390) v utkáních OS 3.třídy mužů ve dnech 11.5.2019 A2A2105 Radvanice – M.Svatoňovice, 26.5.2019 A2A2304 M. Svatoňovice – Libotov a 9.6.2019 A2A0503 Bohuslavice – M. Svatoňovice. Vyjádření zašle klub emailem na adresu sekretar@ofstrutnov.com jako podepsané prohlášení klubu s podpisem statutárního zástupce a opatřené razítkem klubu Sokol Malé Svatoňovice (s vědomím všech případných následných opatření) - do 6.11.2019.

Změny termínů utkání:

A2A1408 Chvaleč – Libotov změna termínu utkání neschválena (utkání 3.tř. nelze hrát v SO v úřední začátek z důvodů uvedených v Rozpise soutěží, čl.4/2)

G1A0606 Rtyně/Č.Kostelec B - Rudník ST 22.4.2020 16.45hod.

 

Řádné zasedání DK OFS Trutnov ze dne 31.10.2019

Novák Lukáš – ID 84030410 – (Kocbeře)                  1SUN od 27.10.2019 DŘ § 46/1

Kiss Karel – ID 80110568 – (Vítězná)                        1SUN od 27.10.2019 DŘ § 43/1

Leder Tomáš – ID 00040389 – (Prosečné)                1SUN od 28.10.2019 DŘ § 46/1

Vlček Štěpán – ID 72070701 – (Svoboda)                 1SUN od 28.10.2019 DŘ § 46/1

Oficiální zprávy OFS Trutnov (STK, DK, KM atd.) jsou zveřejňovány na www.fotbal.cz (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303), odkaz „Úřední deska“ a na www.ofstrutnov.com.

Poučení:

Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle § 104 a dalších částí DŘ