Řádné zasedání STK a DK z 24.9.2020 (vloženo: 24.9.2020 14:44)

Z komisí OFS...

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 24.9.2020

V návaznosti na rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) z 23.9.2020 vám níže pro přehlednost oznamujeme aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od 24.9.2020:

  1. Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků
  2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000)
  3. Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení
  4. Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m
  5. Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení
  6. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc
  7. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků
  8. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají
  9. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách

 

Změny termínů utkání:

A2A0704 Svoboda – Bohuslavice SO 3.10.2020 12.00hod.

G1A0605 Vítězná – Hostinné ST 30.9.2020 17.00hod.

 

Řádné zasedání DK OFS Trutnov ze dne 24.9.2020

Pilař Ladislav – ID 88112013 – (Hajnice)                               1 SUN od 20.9.2020   DŘ § 46/1

Borůvka Martin – ID 92070563 – (Mostek B)                       1 SUN od 21.9.2020   DŘ § 46/1

Kubelka Tomáš – ID 80070806 – (Bílá Třemešná)                zastavená činnost       DŘ

Kubelka Tomáš – ID 80070806 – (Bílá Třemešná) a rozhodčí Erik Kubeša – ID 79010618 se do

30.9.2020 podrobně písemně vyjádří k událostem popsaným v zápise o utkání A1A0506

FK Mostek A – TJ Sokol Bílá Třemešná. Dále se rozhodčí Kubeša vyjádří k popisu vyloučení a

neuvedení osobního trestu hráči hostí č.12.

 

Oficiální zprávy OFS Trutnov (STK, DK, KM atd.) jsou zveřejňovány na www.fotbal.cz (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303), odkaz „Úřední deska“ a na www.ofstrutnov.com.

Poučení:

Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle § 104 a dalších částí DŘ