Řádné zasedání STK a DK z 15.10.2020 (vloženo: 15.10.2020 19:58)

Zprávy komisí OFS...

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 15.10.2020

Aktualizovaná pravidla pro regionální fotbal k 13. 10. 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59.

V těchto dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání
  2. je zakázáno používat:
  • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  • vnitřní sportoviště
  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
  2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

 

Řádné zasedání DK OFS Trutnov ze dne 15.10.2020

Hlavatý Martin – ID 92121212 – (Vítězná)                                       2SUN od 11.10.2020     DŘ § 48/1

Jiránek Jan – ID 94072107 - (Rtyně)                                                 2SUN od 11.10.2020     DŘ § 48/1

Tišler Matěj – ID 00081143 – (Malé Svatoňovice)                            1SUN od 12.10. 2020    DŘ § 46/1

 

Oficiální zprávy OFS Trutnov (STK, DK, KM atd.) jsou zveřejňovány na www.fotbal.cz (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303), odkaz „Úřední deska“ a na www.ofstrutnov.com.

Poučení:

Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle § 104 a dalších částí DŘ