Řádné zasedání STK a DK OFS Trutnov ze dne 30.8.2018 (vloženo: 30.8.2018 20:12)

Zprávy komisí OFS...

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 30.8.2018

Změny termínu utkání:

A1A0504 Ji Libeč – FK Poříčí u Trutnova PÁ 7.9.2017 17.30hod.

H1A0405 Sp Úpice – TJ Lánov ÚT 18.9.2018 16.30hod.

 

Řádné zasedání DK OFS Trutnov ze dne 30.8.2018

Čepelka Libor – ID 96020053 (Rtyně) – 8 SUN od 12.8.2018 + pokuta 1.000,-Kč splatná do 21.9.2018                                                                                                                                                                                                               § 42/3

Roman Jaroslav – ID 72051164 (Kuks) – 5 SUN od 27.8.2018 + pokuta klubu 1.000,-Kč     § 45/2

Robek Vítězslav – ID 77030628 (Mostek) – 4 SUN od 27.8.2018                                         § 45/2

Przybyla Lešek – ID 94051566 (Prosečné) – 3 SUN od 27.8.2018                                       § 48/1

Voňka Tomáš – ID 92030913 (Volanov) – 3 SUN od od 30.8.2018                                      § 48/1

Vasiljev Roman – ID 86020312 (Rtyně) – disciplinární řízení zastaveno, hráč má od 30.8.2018 uvolněnou činnost

Pracný Luboš – ID 78060132 (rozhodčí) – zahájeno disciplinární řízení, rozhodčí předán k projednání do komise rozhodčích, která do 7.9.2018 předá DK písemný návrh disciplinárního postihu (jedná se o utkání A2A0302 – neuvedení závažných skutečností do zápisu o utkání, nevhodná aktivita na sociálních sítích apod.)

 

Oficiální zprávy OFS Trutnov (STK, DK, KM atd.) jsou zveřejňovány na www.fotbal.cz (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303), odkaz „Úřední deska“ a na www.ofstrutnov.com.

Poučení:

Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle § 104 a dalších částí DŘ