Řádné zasedání STK a DK OFS Trutnov ze dne 18.10.2018 (vloženo: 18.10.2018 18:21)

Zprávy z komisí OFS...

Řádné zasedání STK OFS Trutnov ze dne 18.10.2018

Změny termínu utkání:

E1A1104 Svoboda – Úpice ST 24.10.2018 16.00hod.

I1A0701 Hostinné – Úpice ČT 18.10.2018 16.00hod.

Pokuty:

200,-Kč – Ji H.Maršov – nepotvrzení zápisu o utkání A3A102 vedoucím družstva

STK OFS bere na vědomí rozhodnutí komise rozhodčích (KR OFS) ve věci protestu Ji H.Maršov v souvislosti s utkáním A3A0903 (KR OFS uznala protest jako oprávněný pro nesprávný postup R, který nebyl v souladu s Pravidly fotbalu. Rozhodčímu Tandlerovi bude omezena delegace na 2 SU v utkáních dospělých nebo uhradí peněžitou pokutu ve výši dvojnásobku paušální odměny z utkání dospělých 4.třídy). Poplatek za protest není klubu účtován.

 

Řádné zasedání DK OFS Trutnov ze dne 18.10.2018

Truhlář Lukáš – ID 93030167 (Mostek) – 6 SUN od 8.10.2018                                           §42/2

Sýkora Břetislav – ID 93091464 (Černý Důl) - 4 SUN od 15.10.2018                                  §45/2

Teichman Jakub – ID 89091103 (Černý Důl) -  4 SUN od 15.10.2018                                 § 48/1

Drtina Vratislav – ID 80070922 (Trutnov C) – 1 SUN od 14.10.2018                                  § 46/1

DK OFS uznala protest FK Mostek v souvislosti s utkáním A2A0905 jako částečně oprávněný. DK bere postup R Seidela v souvislosti s udělením ČK jako správný a v souladu s Pravidly fotbalu. Dále dle šetření DK v souvislosti s dalším jednáním R bylo jeho jednání uznáno jako nevhodné a neslučující se s Řádem rozhodčích a delegátů, podle kterého je dle § 11/2G a § 11/3A na návrh KR udělena maximální pokuta 1.000,-Kč. Poplatek za protest není klubu účtován.

Oficiální zprávy OFS Trutnov (STK, DK, KM atd.) jsou zveřejňovány na www.fotbal.cz (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/303), odkaz „Úřední deska“ a na www.ofstrutnov.com.

Poučení:

Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle § 104 a dalších částí DŘ