Proběhla VH OFS Trutnov (vloženo: 20.1.2013 15:54)

20.ledna 2013 proběhla v Horním Starém Městě VH OFS Trutnov, která měla mimo jiné na pořadu volbu nového výkonného výboru. Článek obsahuje fotografie...

Dne 20.1.2013 proběhla v Horním Starém Městě VH OFS

Usnesení VH:

I. VH schvaluje:

1. Jednací a volební řád VH.

2. Mandátovou (Nosek - D.Kalná, Pavela - Strážné, Polomčák - Hostinné), volební (Jindříšek - Lánov, Mahrla - Libeč, Mach - Chvaleč) a návrhovou (Olah - Radvanice, Klazar - Libotov, Čedík - Borovnice) komisi.

3. Zprávu o činnosti výkonného výboru včetně hospodaření.

4. Zprávu revizní komise.

5. Zprávu mandátové komise - 40 pozvaných delegátů, 33 přítomných (nepřítomni zástupci Č.Důl, D.Králové, Hajnice, H.Maršov, Chotěvice, Lampertice, M.Buky) a platných mandátů. VH je usnášení schopná.

II. VH určila podle čl.24 Stanov FAČR počet členů VV OFS na 7.

III. VH zvolila na funkčí období 2013 - 2017

a) předsedu OFS

Pilný Marek, PRO 33, PROTI 0, ZDRŽELO 0 - ZVOLEN

b) členy VV OFS

Brádle Vladislav, PRO 29 - ZVOLEN

Brejcha Petr, PRO 31 - ZVOLEN

Havlina Jaroslav - PRO 33 - ZVOLEN

Kudrnovský Miroslav - odstoupil před volbou - NEZVOLEN

Šiling Karel Mgr. - PRO 26 - ZVOLEN

Štěpař Jiří - PRO 24 - ZVOLEN

Trejbal Adam - PRO 14 - NEZVOLEN

Vosáhlo Miroslav Mgr. - PRO 32 - ZVOLEN

c) členy revizní komise OFS

Kopecký Jaroslav - PRO 28 - ZVOLEN

Püschel Klaus - PRO 30 - ZVOLEN

Tomšík Zdeněk - PRO 33 - ZVOLEN

IV. VH schvaluje

usnesení VH - PRO 33, PROTI 0, ZDRŽELO 0.

 

V Trutnově 20.1.2013