Podzim 2012 očima disciplinární komise (vloženo: 22.1.2013 08:25)

Zhodnocení podzimní části sezony 2012/2013 ze strany disciplinární komise OFS

 

Před soutěžní sezónou 2012/13 jsem byl předsedou VV OFS Trutnov p. Pilným osloven k sestavení nové disciplinární komise. Nabídku jsem přijal po kratším zvážení a za svoje nejbližší spolupracovníky si vybral lidi, které bezprostředně znám, znám jejich pohled na kopanou, vím že znají prostředí okresní kopané a chtějí ze hřišť odstranit stejné nešvary jako já. Samozřejmě jsme tušili, že začátky budou poněkud těžší a kostrbatější, ale dobrou spoluprací jsme zásadním problémům předešli.

Hned na začátku našeho působení jsme si nastavili jasná pravidla ve výběru a výšce trestů a tento trend jsme dodržovali celý podzim a nikoho netrestali nadměrně a zároveň nikomu tresty záměrně nesnižovali. Rozhodli jsme se v průměru zvýšit délku trestů především za hrubé urážky rozhodčího, protihráče nebo okolí, údery v přerušené hře a v neposlední řadě hrubou hru během utkání. Bohužel musím říci, že jsem čekal, že toto opatření padne poněkud na úrodnější půdu a vyloučení právě za tyto prohřešky ubude. Opak byl pravdou a to mi skutečně nedělá radost, přijde mi, že si někteří dostatečně neuvědomili důvod tohoto opatření a častokrát pak brečí nad rozlitým mlékem a žádají členy DCK o shovívavost při udělení trestů. Je to samozřejmě až v momentě kdy je jedinec sám postižen a sám přichází na to, že vysoký trest, kterých nebylo uděleno zrovna málo, může být udělen i jemu. Vzhledem k tomu, že se všichni v komisi pohybujeme po okresních trávnících několik posledních let, už víme, kde hráče a funkcionáře v disciplíně tlačí bota a že nulová tolerance, vyhlášená předsedou OFS musela být neprodleně uvedena do praxe. Myslím si, že jakýkoliv omyl rozhodčího nezmocňuje jedince k vulgárním urážkám, zrovna tak jakýkoliv faul soupeře nezmocňuje hráče k oplátkám, ranám pěstí a podobného řádění, které ve většině případů vidí děti a mládež, kterou se snažíme vychovávat právě k čisté hře a radosti ze hry. Emoce k fotbalu jistě neodmyslitelně patří, ale není možné aby překračovaly únosnou mez, ve smyslu vyhrožování fyzickou likvidací v soukromém životě a podobně.

Spoustu trestů za nesportovní chování hráčů pramení z jistého pocitu křivdy a předpojatosti vůči celému vedení OFS, rozhodčím a členům naší komise. Pokud hráči nastupují do utkání s vizí, že jim bude ublíženo, těžko pak ve vypjatých situacích udrží nervy na uzdě. Zde by mělo být místo nás funkcionářů, měli bychom fotbalistům jasně zdůraznit, že jim nikdo ubližovat nechce a tím jejich běsnění na trávníku předejít.

Největšími nesportovními zážitky v prvním půlroce našeho fungování byl pro mě osobně závěr utkání Kocbeře – Staré Buky, kde si někteří fotbalisté spletli hřiště s boxerským ringem. Chování diváků během utkání Strážné – Poříčí na hřišti v Dolní Branné, kde fandění naprosto překročilo tu nejzákladnější mez slušného lidského chování a bylo jasně vidět, že se někteří jedinci vyloženě těšili až budou moci za čarou beztrestně urážet hráče soupeře. Bohužel opět při jednání DCK chyběla předvolaným naprosto sebereflexe a místo uznání své chyby jsme se dočkali jen dalšího množství odvolání na věci dávno minulé, které některým jedincům stále leží v žaludku a jsou přesvědčeni o vlastní pravdě.  V systému registrací do FAČR jsme všichni zodpovědní za svoje chování jak na hřišti, tak mimo něj a myslím si, že je správné podobné jednání sledovat a v situaci, která třeba zrovna v Dolní Branné mohla přerůst k fyzickému napadení i trestat. Posledním případem k vážnějšímu zamyšlení je vniknutí vyloučeného hráče Podhůří do kabin rozhodčích po utkání. Co nás skutečně zarazilo na tomto případě bylo, že k napadení došlo dobrých 45 minut po vyloučení a hráč by měl v podobnou dobu již ,,vychladnout“.

Každý hráč má za povinnost se ke svému vyloučení vyjádřit. Nemyslím si, že by to byl tak neřešitelný problém stáhnout si ze stránek OFS Trutnov formulář jednoduchým způsobem ho vyplnit a elektronicky poslat na mail DCK. I zde se v mnoha případech setkáváme s tím, že hráči vyjádření neposílají a na nás to působí jako určité pohrdání. Neradi bychom přecházeli k opatřením o zvýšení trestu za chybějící vyjádření. Samozřejmě i tento formulář by měl mít jistou úroveň, kde by se hráč měl vyjádřit s chladnou hlavou o svém prohřešku.

Statistika trestů DCK, podzim 2012

Nepodmíněné tresty pro hráče – 51x

Podmíněné tresty                     -    1x

Nepodmíněné tresty do funkcionáře – 2x ( z toho jednou do 31.12.2012)

Podmíněné tresty pro funkcionáře – 4x

Podmíněné tresty pro rozhodčí – 4x

Předání rozhodčích do KR – 2x

Finanční postih pro kluby za chování funkcionářů – 2x (dohromady 2.000)

Finanční postih pro rozhodčí – 3x (dohromady 1.500)

Prominutí trestu                        - 3x (nevyhověno)

Pokud se podrobněji podíváme do statistiky tak z oněch 51 trestů bylo pouze 19 jednozápasových, tudíž těch za nejběžnější vyloučení, které pramení z běžné hry nebo jisté pochopitelné dávce soutěživosti a emocí. Je skutečně nanejvýš alarmující, že to není ani polovina celkového počtu a leccos to vypovídá o chování hráčů během utkání.

Za urážky rozhodčích bylo vyloučeno 11 hráčů, většinou se jednalo o urážku velmi hrubou a následovala po odpískání běžného zákroku, který v mnoha případech nic neřešil

Další skupinkou bylo vyloučení hráčů za oplácení v přerušené hře a nebo za regulérní bitku během utkání. 16 vyloučených při celkovém součtu 74 utkání !!!!!

Zbytek vyloučení spadá do skupinka do kategorie tvrdých a zákeřných faulů a naprosto hrubého nesportovního chování.

Závěrem bych chtěl apelovat na všechny zúčastněné a doufám, že tuto myšlenku předáte dál i do svých oddílů. Všichni si na sportovištích vytváříme nějakou vizitku a tím i mínění okolí o nás samotných. Emoce je třeba krotit  rozumných mantinelech a když někomu něco přeci jenom ujede, postavit se k problému čelem s uznáním vlastní viny přijmout trest bez jakýchkoliv spekulací o křivdě a předpojatosti.

Jiří Štěpař, předseda DCK OFS