OTÁZKY & ODPOVĚDI, díl 2. (vloženo: 7.2.2021 12:05)

Rubrika OFS Trutnov

Vážení,

pokračujeme v rubrice OTÁZKY & ODPOVĚDI díl č.2, ve kterém opět odpovídám na otázky nebo objasňuji další zajímavá témata.

 

OTÁZKA:

Jak je to nyní s volebním obdobím členů VV OFS Trutnov, zvolených na posledních VH OFS?

ODPOVĚĎ:

Protože členové „současného“ VV byli zvoleni v lednu 2017, resp. dovoleni v lednu 2019 a je nyní jasné, že se VH OFS Trutnov nestihne uspořádat do nejzazšího termínu dle Stanov OFS (do 15.2. běžného roku), volební mandát zvolených členů uplynutím doby zaniká a vlastně celý výkonný výbor ukončuje činnost. Statutárním zástupcem OFS Trutnov (uvedeným ve Spolkovém rejstříku) je nadále předseda OFS Marek Pilný, který je navíc pověřen plnou mocí končícího VV OFS opravňující k zastupování a rozhodování bez VV OFS (např. v určení termínu VH OFS apod.).

 

OTÁZKA:

Jak je to pro tento rok 2021 s placením členských příspěvků členů FAČR (200,-Kč dospělý člen, 100,-Kč člen do 18-ti let a nad 70 let)?

ODPOVĚĎ:

VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.

Proto – zaplatit můžete členství ihned nebo ho pozdržet do výše uvedených termínů. Po 30.4.2021 bude původní člen bez zaplaceného členství vymazán z databáze členů FAČR a v případě opětovného přihlášení se bude muset uchazeč opět přihlásit přes elektronickou přihlášku členství.

 

OTÁZKA:

Jaké jsou momentálně termíny Valných hromad OFS, KFS, FAČR?

ODPOVĚĎ:

VV FAČR nyní schválil konání VH FAČR na 3.června 2021. Z toho se odvíjí, že všechny VH KFS mají proběhnout před tímto datem, doporučeno nejpozději do 10.května 2021 (nyní VH Královéhradeckého KFS proběhne pravděpodobně do poloviny dubna 2021). Dále to pokračuje tím, že všechny VH OFS mají proběhnout před VH KFS, doporučeno nejpozději do 15.dubna 2021 (nyní VH OFS Trutnov 12.března 2021, kterou chceme stihnout s dostatečným předstihem před krajskou VH). Je zde jedno velké ALE – vše je platné k dnešnímu dni a Covid-19 nás všechny už několikrát donutil a nutí měnit plány…

 

OTÁZKA:

Jak budou restartovány soutěže po uvolnění „opatření“? Co je nutné dodržet, aby byla sezona uznána za „dohranou s postupy a sestupy družstev v soutěžích“?

ODPOVĚĎ:

Vztáhnu přímo na OFS Trutnov:

  • soutěže mužů (OP a 3.třída) jsou soutěžemi „postupovými a sestupovými“, proto se po uvolnění bude pokračovat tam, kde se skončilo na podzim, tedy 9.kolem (samozřejmostí je dohrání odložených utkání 7. a 8.kola). Pro určení postupujících a sestupujících je nutné odehrát alespoň 50% utkání, tedy v tomto případě alespoň 13 kol. Až poté se bude pokračovat v „jarní části“
  • k dnešnímu dni je vysoce pravděpodobné, že plán začít soutěže OFS Trutnov v termínu 7.března 2021 je silně ohrožen, protože chceme dát klubům, respektive hráčům nějaký čas i na plnohodnotnou přípravu (např. začátek soutěží divize a ČFL je dnes plánován až na 27.března 2021. Myslím, že soutěže OFS Trutnov s velkou pravděpodobností nezačnou dřív než soutěže celostátní)
  • soutěže mládeže OFS Trutnov nejsou postupové ani sestupové, proto počet kol a utkání není rozhodující. Bude ale snaha plně využít možné termíny po obnovení soutěží a umožnit rozvoj mladých fotbalistů na znovuotevřených trávnících
  • až bude jasné, že se opět soutěže zahájí, vydáme za STK novou termínovou listinu a nový seznam plánovaných utkání (již nyní na tom pracuji a připravuji tak, aby byl start hladký). Určitě to bude nutné udělat velmi rychle a bez otálení, ale i tak dostanete nějaký čas na vámi vyžádané změny a úpravy termínů. Z mnohaletých zkušeností vím, že budu schopen reagovat rychle na nastalou situaci, neotálet a co nejrychleji vydat termíny utkání a umožnit návrat na fotbalová hřiště
  • nyní tedy už není aktuální žádat o změnu v současně vydaných utkáních OFS (původně bylo dáno datum do 28.2.2021)

V ostatních dalších vyšších soutěžích (KFS, divize apod.) také platí pravidlo 50% utkání. Všechna tato pravidla se opírají o ustanovení Soutěžního řádu, příloha č.6, § 1 až 10.

 

OTÁZKA:

V minulém díle otázek a odpovědí byla zmínka o aktuálním uzavírání smluv s firmami o podpoře okresního fotbalu na OFS Trutnov. Jaký je nyní stav?

ODPOVĚĎ:

V otázce financí mně dovolte začít nejprve z druhé strany. Kdo mě, respektive nás, chce obviňovat ze zištného úmyslů v otázce financí (např. nejmenovaný facebookový profil komentující fotbal v kraji), nechť zváží, zdali chce následující řádky a fakta číst. Ale je to pouhé konstatování současného stavu, kdy podobné informace bych vám podal v „normálním“ stavu na aktivu s kluby před jarní částí sezony a které jsou deriváty našich rozhodnutí z listopadu 2020.

V předchozí otázce („restart soutěží“) zmiňuji ohrožení prvních kol, které máme v úmyslu sehrát na umělých trávnících. Jestliže se tyto zápasy odehrají, tak pronájmy ploch uhradí OFS Trutnov, zde všechno nadále platí. Jestliže budeme nuceni start soutěží odložit, „uspořené“ peníze za pronájmy si neponecháme ve svém rozpočtu, ale celý budget bude rozdělen mezi kluby, pro které byl původně určen – tedy kluby Okresního přeboru a 3.třídy (cca 100.000,-Kč, děleno 31 klubů, respektive 32 družstev, to je více jak 3.000,-Kč na klub). Celé se to opírá o rozhodnutí VV OFS Trutnov z 20.11.2020 (uspořené finance z provozu sekretariátu OFS).

Co se týká původní otázky ohledně smluv s podporujícími partnery, chci tady osobně velmi poděkovat firmám Z&D stavby, s.r.o., TRANSPORT Trutnov s.r.o. a WOHN - BAU s.r.o., které se smluvně zavazují v nejbližších letech poskytnout sponzorsky dohromady skoro 180.000,-Kč (s platností od nového ročníku 2021/2022)! A tyto finance budou později primárně použity na podporu klubů OFS Trutnov.

Dále byla prodloužena smlouva s firmou Lion Sport s.r.o., která garantuje 30-40% slevy na vybrané fotbalové zboží (v některých fázích dokonce na všechno zboží e-shopu) – přihlášení je na reklamním prokliku na stránkách www.ofstrutnov.com nebo přímo www.lionsport.cz (přihlášení: ofstu2012, heslo: ofstu2012). Navíc firma vydá pro potřeby OFS Trutnov omezené množství VIP slevových karet, které budou opravňovat kluby k VIP nákupu za zvýhodněných podmínek na všechno zboží (k dostání bude na vyžádání na OFS).

 

OTÁZKA:

V listopadu 2020 proběhla distanční školení Trenér licence C („nových trenérů“) a doškolení Trenér licence C (prodloužení licence vyškolených trenérů). Jak je to s dodáním průkazů trenérů?

ODPOVĚĎ:

V obou těchto akcích se nám povedlo vyškolit přes 50 trenérů, za což jsme rádi a kvitujeme zájem o trenérské vzdělávání. V minulém roce poprvé proběhla školení z důvodů „covidu“ distančně (přes aplikaci ZOOM), tedy „vzdáleně přes počítač“ a musíme kvitovat úroveň školení a zájem a angažovanost účastníků. Zároveň chci i tímto způsobem poděkovat vedoucím školení, pánům Mílovi a Francovi, za úroveň školení a interakci s účastníky. V dnešní digitalizované době se ještě stále vydávají průkazy trenérů ve „fyzické“ podobě, proto je nutné dodat od absolventů školení fotografie na průkazy. Nyní jsou všechny průkazy s dodanou fotografií vyrobeny a připraveny, pouze se čeká na několik opozdilců. Vydané průkazy budou předány zástupcům klubů na VH OFS, v případě zájmu o rychlejší dodání se mně ozvěte.

Mimochodem další akcí spojenou s trenéry, byl seminář trenérů mládeže OFS (vždy jeden trenér za jednou družstvo mládeže ze soutěží OFS). Jsem osobně rád, že jsme schopni zorganizovat takovou akci a po absolvování semináře vyplatit každému trenéru odměnu 2.500,-Kč za jejich věnování se mladým fotbalistům v klubech (v roce 2020 jsme trenérům takhle vyplatili celkem 92.500,-Kč).

 

OTÁZKA:

Jednu otázku si také položím skoro sám za ostatní. Několik lidí z klubů i mimo fotbal se mě už ptalo – koho podpoří OFS Trutnov (jako potencionálně zvolený předseda OFS Trutnov bych byl pravděpodobným delegátem na VH FAČR) do vedení českého fotbalu na VH FAČR?

ODPOVĚĎ:

Začnu ze široka a z vlastní zkušenosti – v současné době hodně lidí kolem fotbalu, zlehčeně řečeno, vnímá jako stěžejní pro předsedu OFS jednou za 4 roky vhodit hlas na valné hromadě, dát si 2 chlebíčky a jet domů… Já sám určitě vnímám právo a povinnost hlasovat o předsedovi FAČR za důležité, o to víc v této době, poznamenané aférami členů VV FAČR, kdy změna na mnoha místech ve VV FAČR je již nevyhnutelná a nutná. Bohužel dodnes žádný kandidát oficiálně neoznámil svou kandidaturu, ani Petr Fousek (zatím říká: „vše zvážím“ – viz včerejší Deník Sport), ani Vladimír Šmicer (zatím říká: „počkám až jak to dopadne“), ani stávající předseda Martin Malík (zatím říká: „nejsem rozhodnutý a kandidaturu zvážím“) zatím neohlásil zájem obhajovat post předsedy, natož někdo jiný další (mimochodem tento seznam zohledňuje osobní preference). Navíc není dnes ani trochu jasné, „kdo chce jít do voleb s kým“, protože tahle další verze může volby ještě víc zamotat a změnit (z letitých zkušeností vím, že koalice se tvoří až těsně před volbami…). Tím se situace stává prozatím nejasnou a nepřehlednou. Jedno vím ale jistě – již v předchozím díle OTÁZKY & ODPOVĚDI navrhuji, že buď svoláme aktiv klubů, na kterém chceme zástupcům klubů udělat představení v té době známých kandidátů, chceme podat informace z různých jednání, porad, setkání apod. a delegátu OFS na Valnou hromadu FAČR bude ze strany klubů doporoučen konkrétní kandidát na předsedu FAČR. Druhou možností je jasně formulované usnesení z jednání VV OFS, které bude obsahovat rozhodnutí členů VV OFS (např. poměrem hlasů) koho volit na VH FAČR. To vidím jako nejtransparentnější postup a nechť si nově zvolený VV OFS vybere jakoukoliv variantu zmíněných postupů nebo mu jej VH OFS doporučí. Je nabíledni, že konečné rozhodnutí klubů nebo VV OFS bude delegát respektovat a řídit se jím. Vnímám i to, že tato VH FAČR se stává důležitou a sledovanou, když u ostatních dřívějších VH FAČR byl u nás zájem minimální, místy až nulový (zúčastnil jsem se mezi lety 2000 - 2016 cca pěti volebních valných hromad - VH FAČR v roce 2017, která zvolila současný VV FAČR, jsem se neúčastnil, nebyl jsem v té době ani předsedou ani členem VV OFS).

Jako ale důležitější pro fotbalové hnutí na OFS Trutnov pro jeho každodenní fungování osobně považuji servis a management věcí poskytující podporu klubům v působnosti okresu Trutnov – a zde s klidnou duší mohu říct a pevně si stát za tím, že právě tyto segmenty jsou mojí a naší předností. Chceme pokračovat v tom, jak se na vedení okresu, jeho soutěží apod. podílíme – v tom co umíme a hlavně v tom, co doteď fungovalo a nadále na okrese Trutnov funguje.

Mým heslem je „full servis 24/7“.

 

ZÁVĚR 2.dílu OTÁZKY & ODPOVĚDI:

  • posílejte dotazy na predseda@ofstrutnov.com nebo sekretar@ofstrutnov.com , nebo telefonicky na 724 012 292
  • další díly plánujeme až do nejbližšího aktivu či VH, přibližně v intervalu jednoho až dvou týdnů, záleží také na počtu a množství dotazů či připomínek

 

Za OFS Trutnov,

Marek Pilný

7.2.2021