OTÁZKY & ODPOVĚDI, díl 1. (vloženo: 26.1.2021 10:52)

Rubrika OFS Trutnov

Vážení,

zavádíme novou rubriku OTÁZKY & ODPOVĚDI, ve které se budu snažit za Výkonný výbor OFS Trutnov zodpovědět otázky, které nám budou přímo adresovány nebo které „vyslechneme“ z okolního prostředí a které budeme považovat za legitimní či pro fotbalovou veřejnost přínosné. Důvodem je také nynější složité „covidové období“, které nám zatím nedovoluje se sejít na jednom fóru a moct dotazy a potíže řešit „live“.

OTÁZKA:

Proč nejsou zveřejněni kandidáti (uchazeči) na funkci předsedy VV OFS Trutnov nebo členů VV OFS Trutnov?

ODPOVĚĎ:

Nejsou zveřejněni proto, že nám to nedovolují platné pokyny Generálního sekretáře Fotbalové asociace ČR. Ty hovoří o tom, že „kandidáti mohou být zveřejněni až v týdnu před skutečným konáním Valné hromady a o jejich konečném zařazení rozhoduje Valná hromada“.

Jelikož nám prozatím rozhodnutí Vlády ČR neumožňuje konání VH OFS, nezveřejňujeme kandidáty. Až bude jisté, že se VH OFS bude konat, ihned oficiálně zveřejníme jména kandidátů v týdnu před VH OFS.

 

OTÁZKA:

Jakým způsobem rozdělil VV OFS Trutnov dotaci z vlastních zdrojů vyhlášenou 20.11.2020? Kde se vzal VV OFS tyto finance a jak rozhodl o jejím čerpání?

ODPOVĚĎ:

Tahle otázka vzniká spíše z neznalosti, z nevěnování pozornosti zprávám zasílaným na kluby nebo uveřejněným na webu OFS Trutnov nebo od někoho, kdo nejdříve kritizuje a až pak zjišťuje skutečnosti. Proto znovu zopakuji známé:

 • na kluby byl zaslán email dne 20.11.2020 ve 12.27hod.
 • text dotace, s vysvětlením rozdělní byl vyvěšen na web 20.11.2020 ve 12.34hod. – viz http://ofstrutnov.com/clanky/dotace-z-vlastnich-zdroju-ofs-trutnov
 • celkem došlo k rozdělení 204.120,-Kč, které „byly ušetřeny“ samotným VV OFS a sekretariátem OFS Trutnov
 • tyto finance jsou poskytovány z Fotbalové asociace ČR na „provoz sekretariátu OFS, zajištění nájmů OFS (sídlo, kanceláře atd.), zajištění mezd spolupracovníků (účetní služby, daňové služby atd.), zajištění potřeb OFS (jízdné výběrů a komisí, spotřeba materiálu, úhrada cestovného výběrů, odměny trenérů atd.), vzdělávání rozhodčích atd.“
 • z předchozího odstavce vyplývá, že toho není zrovna málo k financování, a přesto VV OFS ještě dokáže peníze ušetřit – ještě jednou tedy zdůrazním, že primárně tyto prostředky NEJSOU určeny z FAČR pro kluby, ale na provoz sekretariátu a VV OFS – ale ctíme aspekty šetrného provozu a bereme jako naši samozřejmost kluby podpořit a rozhodnout o způsobu rozdělení vlastních peněz
 • o návrhu rozdělení jsme s členy VV OFS krátce diskutovali, ve hře byly dva hodně podobné návrhy, ale nakonec jsme se názorem většiny členů shodli na tomto způsobu rozdělení
 • pro připomenutí tabulka rozdělní (více na http://ofstrutnov.com/clanky/dotace-z-vlastnich-zdroju-ofs-trutnov ):
 • 1200,-kč paušálně na každý klub OFS Trutnov (bez ohledu na mládež)
 • 45,-kč za každého aktivního hráče do 23 let (podmínkou platné členství a nahrané foto hráče v IS)
 • 30,-kč za všechny ostatní starší hráče 23 let (podmínkou platné členství a nahrané foto hráče v IS)
 • 2000,- za obsazenost alespoň jednoho družstva starších žáků v soutěžích
 • 1500,- za mladší žáky
 • 800,- za starší přípravku
 • 700,- za mladší přípravku
 • 500,- za mini 3+0
 • (souklubí mládeže dělena napůl) – vše k 11.11.2020
 • navázaní této naší dotace v roce 2020 na „mládež“ považujeme za správné, protože až nebude kdo mít a chtít vychovávat mladé fotbalisty, ubude fotbal i v těch místech, které jsou na výchově fotbalistů v ostatních klubech závislé
 • navíc dotace byla poskytnuta bez nutnosti vyúčtování ze strany klubů, čímž se určitě vynulovali starosti s tímto krokem
 • existuje také druhá část uvolněných financí z vlastních zdrojů VV OFS, kterou je uhrazení pronájmů UMT v prvních dvou jarních kolech soutěží OFS bez ohledu na to, kdo má nebo nemá mládež (jedná se pouze o kluby okresních soutěží mužů), zde se jedná cca o 100.000,-Kč

 

OTÁZKA:

Poskytne OFS v roce 2021 klubům znova dotaci z vlastních zdrojů?

ODPOVĚĎ:

K dnešnímu dni není známá výše podpory FAČR sekretariátu OFS Trutnov na činnost, ale předpokládáme, že i v nynější těžké situaci bude poskytnuta. VV OFS dlouhodobě vykazuje finanční efektivitu své činnosti, ale aby to nebylo pouze čekáním na to, co přijde, snažíme se pravidelně získávat i finance z jiných zdrojů. Nyní můžu s velkou radostí oznámit, že jsem osobně ve finálních jednáních se třemi subjekty (dva před podpisem smlouvy, jeden v jednání o znění smlouvy), které se uvolily sponzorsky poskytnout nemalé částky, které by následně VV OFS po svém rozhodnutí opět mohl poskytnout klubům OFS Trutnov (rozdělení chceme nově posuzovat a nově vytvořit). Po ukončení jednání budou subjekty zveřejněny i s výší podpory.

 

OTÁZKA:

Jak probíhá hlasování (volba) na VH OFS?

ODPOVĚĎ:

Dle Stanov OFS z 25.3.2016, tedy:

 • první probíhá samostatně volba předsedy VV OFS
 • po zvolení předsedy VV dochází k volbě členů VV OFS tak, že všichni platně přihlášení kandidáti jsou uvedeni společně na jednom volebním lístku a je z nich voleno 6 členů VV OFS
 • zvoleno je 6 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů

 

OTÁZKA:

Jak bude volit zástupce OFS na VH FAČR?

ODPOVĚĎ:

Jelikož k dnešnímu dni nejsou známy seznamy kandidátů na VH FAČR a asi nebudou z procesních lhůt známé ani k datu konání VH OFS Trutnov (stejný proces jako u první otázky), předpokládáme, že do Usnesení VH OFS přidáme formulaci „o svolání aktivu zástupců klubů“, na kterém chceme zástupcům klubů udělat představení v té době známých kandidátů, chceme podat informace z různých jednání, porad, setkání apod. a delegátu OFS na Valnou hromadu FAČR bude doporoučen způsob hlasování na VH FAČR

 

OTÁZKA:

Proč není na webu OFS článek vyzívajícího kandidáta na předsedu VV OFS? Proč je na webu rozhovor se současným předsedou VV OFS?

ODPOVĚĎ:

Internetové stránky www.ofstrutnov.com slouží k vydávání oficiálních zpráv OFS, k uveřejňování rozhodnutí komisí, výsledků soutěží, tabulek apod. Zveřejňují se na nich také stanoviska VV OFS nebo případné články z fungování komisí nebo členů VV OFS Trutnov. A to je právě příklad článku rozhovoru s předsedou VV OFS, který byl iniciován redaktorem Krkonošského deníku a ve kterém jsou otázky na všední provoz aparátu OFS, na způsob přípravy Valné hromady OFS, momentální lockdown fotbalových soutěží a další všeobecné otázky.

Navíc – kandidát Jiří Skuček žádným způsobem ani nepožádal o uveřejnění nějakého článku na webu OFS, ačkoliv dle mých informací nepravdivě tvrdí opak…

Oba kandidáti zajisté mohli využít možnost oslovit kluby napřímo představením svých vlastních programů, idejí, navrhovaných spolupracovníků apod. – a právě tyto „programy“ ať už jedné nebo druhé strany nebudou v této době určitě na webu zveřejňovány.

 

OTÁZKA:

Kdy bude VH OFS Trutnov? Kdy začnou soutěže OFS?

ODPOVĚĎ:

 • VH OFS Trutnov – nyní jsou v platnosti dva alternativní termíny (12.2. a 26.2.2021), které vyhlašujeme zatím po 14-ti dnech tak, abychom se případně trefili do nějakého termínu, kdy opatření Vlády ČR dovolí konání VH
 • start soutěží – zatím chceme začínat tak jak je dáno TL JARO 2021, ale opět epidemiologická situace může naše plány zhatit. A nejen ona – čím víc se případně bude měnit a odsouvat začátek soutěží od ČFL, divizí, přes krajské soutěže, může jejich pozdější start omezit i náš případný začátek (např. se mohou posouvat kola, tím může dojít ke změnám obsazenosti na UMT apod.). Jakmile budou bližší a relevantní zprávy, určitě chceme všechny v předstihu informovat.

 

 

ZÁVĚR 1.dílu OTÁZKY & ODPOVĚDI:

 • v úvodu uvádím, že některé otázky jsme zachytili pouze z doslechu a na ně se složitě reaguje („o nás bez nás“), proto všechny znovu vyzývám – ptejte se, nejlépe přímo na predseda@ofstrutnov.com nebo sekretar@ofstrutnov.com , adresně a tak, abychom odpověděli co víme a nedocházelo ke zkreslením, fámám a dalším dezinformacím
 • myslím si, že jsme byli vždy k dispozici všem když něco chtěli a potřebovali, nevím proč by tomu mělo být teď jinak
 • další díly plánujeme až do nejbližšího aktivu či VH, přibližně v intervalu jednoho až dvou týdnů, záleží také na počtu a množství dotazů či připomínek

 

Za VV OFS Trutnov

Marek Pilný

předseda VV OFS Trutnov

26.1.2021