Mimořádná finanční podpora FAČR (vloženo: 4.10.2018 15:01)

Zpráva od předsedy FAČR

Mimořádná finanční podpora z vlastních zdrojů FAČR
 
Dle rozhodnutí VH FAČR v roce 2017 měla být vyplacena podpora členským
 
klubům na základě počtu členů a hráčů, jež uhradili členské příspěvky pro 2018
 
v řádném termínu.
 
Dle platné metodiky MŠMT pro rok 2018 není možno dotační prostředky MŠMT
 
poskytnout členským subjektům tj. sdruženým a pobočným spolkům.
 
V roce 2018 je proto přímá finanční podpora FAČR poskytována členským
 
klubům formou úhrady nákladů za rozhodčí a delegáty s výjimkou klubů
 
profesionálních soutěží.
 
Protože by u některých klubů došlo změnou systému podpory k jejímu snížení oproti
 
původně schválenému modelu, bylo FAČR rozhodnuto o poskytnutí mimořádné
 
finanční podpory těmto klubům.
 
Výše finanční podpory pro příslušný klub byla stanovena jako rozdíl mezi podporou
 
vypočtenou dle rozhodnutí VH FAČR 2017 a nákladů na rozhodčí a delegáty
 
příslušného klubu za rok 2017 s přihlédnutím k reálnému vývoji nákladů v roce 2018.
 
Věříme, že tento krok FAČR přispěje k vylepšení finanční situace spolků, které se
 
zejména starají o rozvoj mládežnického fotbalu.
 
Finanční podpora bude klubům odeslána z transparentního účtu FAČR v Komerční
 
bance do 15.10.2018. Tuto mimořádnou finanční podporu nebude nutné vyúčtovat FAČR.
 
V Praze dne 3.10.2018
Ing. Martin Malík v.r.
předseda VV FAČR