Dotace z vlastních zdrojů OFS Trutnov (vloženo: 20.11.2020 12:34)

VV OFS Trutnov podporuje kluby okresu

Vážení zástupci klubů,

Okresní fotbalový svaz Trutnov je každoročně podporován

ze strany FAČR financemi určenými na chod sekretariátu OFS

nebo vlastními silami dalšími získanými financemi od různých

sponzorů a podporovatelů.

Z tohoto finančního ranku je saturován chod sekretariátu OFS,

chod komisí, výdaje na cestovné na schůze a akce,

právní a ekonomické služby od TSUT (ČUS) Trutnov (zde náklad

min.50.000kč/rok), nájem prostor OFS Národní 199,

výběry mládeže OFS U9, 10, 11 a 12, u dívek WU11 a 13

(doprava a strava na akcích, materiální vybavení, odměny

trenérům) a další akce.

 

Jako Výkonný výbor OFS Trutnov se chováme jako řádný správce

se snahou minimalizovat nutné náklady a každým rokem

jsme se s kluby „podělili" o přebytky různými způsoby (míče

pro dospělé, míče pro mládež, materiální vybavení,

pronájem UMT pro kluby OFS – např. únor až březen 2020 na

UMT Trutnov a Vrchlabí cca za 68.000,-Kč nebo více jak 52.000,-Kč jako

úhrada klubům za rozhodčí v Červnovém poháru OFS Trutnov).

Jelikož je tento rok 2020 z důvodů pandemie Covid-19 rokem

velmi specifickým a pro fotbal nepřívětivým, tak většina akcí

(hlavně výběry mládežnických družstev v rámci přeborů KKFS)

nemohla být ze strany OFS provedena.

Z tohoto důvodu vám oznamuji jako představitel VV OFS Trutnov,

že jsme se rozhodli uvolnit pro kluby našeho okresu více

jak 300.000,-Kč.

 

Podpora se skládá ze dvou částí:

A – rozdělení částky 204.120,-kč mezi všechny kluby OFS dle zvolených kritérií 

B – úhrada pronájmu dvou kol OP mužů (14 utkání) a dvou kol 3.tř.mužů (18 utkání)

na UMT v Trutnově a ve Vrchlabí (cca 100.000,-Kč)

 

ad A) v přiložené tabulce celková dotace na klub ve sloupci „dotace součet", skládající se z částky:

  • 45,-kč za každého aktivního hráče do 23 let (podmínkou platné členství a nahrané foto hráče v IS)
  • 30,-kč za všechny ostatní starší hráče 23 let (podmínkou platné členství a nahrané foto hráče v IS)
  • 2000,- za obsazenost alespoň jednoho družstva starších žáků v soutěžích
  • 1500,- za mladší žáky
  • 800,- za starší přípravku
  • 700,- za mladší přípravku
  • 500,- za mini 3+0
  • (souklubí mládeže dělena napůl) – vše k 11.11.2020
  • 1200,-kč paušálně na každý klub OFS Trutnov

Přidělenou částku nemusí klub fakturovat na OFS Trutnov a je BEZ NUTNOSTI VYÚČTOVÁNÍ! Finance budou připsány na klubové účty do 10.12.2020.

 

ad B) vše záleží na uvolnění vládních opatření, ale předběžně (s 80%

pravděpodobností) – start soutěží dospělých 27.března 2020, konec

soutěží 27.června 2020, ale – v termínech 6.3. – 21.3.2020 (tři víkendy)

by byla sehrána 2 kola soutěží OFS na UMT v Trutnově a ve Vrchlabí.

Více až v lednu 2021.

 

Za OFS Trutnov

Marek Pilný

předseda VV OFS Trutnov