ČERVNOVÝ POHÁR OFS TRUTNOV 2020 (vloženo: 7.5.2020 12:56)

Na kluby zaslány přihlášky do "Červnového poháru OFS"

ČERVNOVÝ POHÁR OFS TRUTNOV
 

Kategorie:

-         dospělí

Startují:

-         kluby soutěží OFS Trutnov, v případě zájmu i družstva 1.B tř. Královéhradeckého KFS na základě přihlášení emailem

-         klub svojí dobrovolnou přihláškou bere na vědomí, že se zúčastní všech utkání Poháru. Dále bere na vědomí, že utkání

          spadají do kompetencí STK a DK OFS Trutnov  s právy a povinnostmi dle platných

          předpisů FAČR a OFS


Hrací předpis:

-         jedná se o nemistrovskou pohárovou soutěž pro kategorii dospělých

-         turnaj je plánován na v hracích termínech 30 – 31.5, 6. – 7.6, 13. – 14.6., 20. – 21.6., 27. – 28.6.2020

-         systém ve vícečlenných skupinách (podle počtu přihlášených) po 4 - 6 družstvech dle vhodné dojezdové 

          vzdálenosti a případné atraktivnosti

-         předpoklad odehrání 4 – 5 utkání pro každý přihlášený klub, konečný systém bude vytvořen dle došlých přihlášek

-         termín pro dobrovolné, ale závazné přihlášky je středa 20.5.2020 12.00hod.

-         hráči startují dle klubové příslušnosti s možností volných startů 2 hráčů z jiného klubu v jednom

          utkání (svolení mateřského klubu)

-         rozhodčí deleguje obsazovací úsek KR OFS, paušály R + cestovné hradí pořadatelský klub (bude

          obsazován pouze HR, v případě zájmu i AR) - odměny 500 + 250


-         za dodržování veškerých hygienických a bezpečnostních opatření zodpovídá pořadatelský klub

Za VV OFS Trutnov

Marek Pilný

předseda VV OFS Trutnov