Aktualizovaná pravidla pro chování v regionálním fotbalu (vloženo: 24.9.2020 11:54)

Změna od 24.9.2020, platné do 4.10.2020

V návaznosti na rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) z 23.9.2020 vám níže pro přehlednost oznamujeme aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od 24.9.2020:

  1. Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků
  2. Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000)
  3. Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení
  4. Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m
  5. Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení
  6. Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc
  7. Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků
  8. Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají
  9. Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách